Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

292 Lada
Nymburk, Central Bohemian Region, 289 13
Czech Republic

(+420) 325 531 111

dv187003

Co děláme

Produkty

Finálním produktem naší společnosti je tavený živočišný tuk (hovězí lůj a vepřové sádlo) a sušená masová moučka

Tavený živočišný tuk

Je vyroben z hovězího loje, nebo z vepřového sádla. Využívá v oblastech kosmetického, farmaceutického, krmivářského a strojírenského průmyslu. Výrobek není potravinou a je označen jako vedlejší živočišný produkt kat. 3

Sušená masová moučka

Uplatnění nalézá tento produkt především při výrobě pochoutek a granulí pro psy, kočky a jiná domácí zvířata. Skladuje se v chladných a suchých místnostech. Výrobek je označen jako vedlejší živočišný produkt kat. 3 a není určen k lidské spotřebě.

Zákazníci

Našimi odběrateli taveného tuku a mouček jsou společnosti zabývající se výrobou granulí a různých pochoutek pro psy a kočky. Jiní odběratelé zpracovávají náš tavený živočišný tuk při výrobě mýdel a rozličných kosmetických produktů. Využití taveného živočišného tuku nalezneme také v chemickém a strojírenském průmyslu. Výsledné produkty dodáváme do celé řady tuzemských i zahraničních firem v celé EU i mimo ní.

Dodavatelé

V souvislosti s narůstající výrobou má firma Pepito s.r.o. stálý zájem o nové dodavatele výše zmiňované základní suroviny pro naši výrobu. Konkrétně o syrový hovězí, skopový a vepřový tuk.

Kvalita

Tuková surovina, která se u nás zpracovává, pochází z velkovýroben masa a porážek zvířat. Je tak pod důslednou veterinární kontrolou již od samého počátku. Vysoký standard hygienických opatření je dodržován i při následné přepravě a další manipulaci se zmiňovanou surovinou. Jedná se především o: čistotu přepravních obalů, dodržování předepsaných teplot během přepravy, optimální teplotu v době skladování a minimální lhůtu skladování.

Výkup tukové suroviny provádíme po dohodě s dodavateli v pravidelných svozových linkách nákladními skříňovými vozy. Frekvence svozů je nastavena vždy tak, aby byla zaručena maximální kvalita tukové suroviny.