Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

292 Lada
Nymburk, Central Bohemian Region, 289 13
Czech Republic

(+420) 325 531 111

96772116

Kdo jsme

O společnosti

Výrobní závod Pepito s.r.o se jako jediný v republice v takovém rozsahu zabývá tavením hovězího a vepřového tuku. Hlavní činností je tedy tavení živočišného tuku a výroba mouček ze živočišné tkáně (masová a škvarková).

Na proces výroby navazuje řídící proces, management a podpůrné procesy, mezi které patří: nákup, realizace opatření a realizace interního auditu. Výsledné produkty dodáváme do celé řady tuzemských i zahraničních firem po celé EU. Odběratelé je používají například k výrobě krmiv, kosmetiky, farmaceutik, ve strojírenském a chemickém průmyslu.

Historie

Firma Pepito s.r.o. byla založena v r. 1994. Od svého vzniku společnost zaměstnává pouze kvalifikované pracovníky s bohatými zkušenostmi z oboru. Po několika letech úspěšné činnosti v původním provozu došlo v roce 2003 ke zkvalitnění a navýšení produkce, kdy se původní výroba produktů ze živočišné tkáně přesunula do nově vybudovaného komplexu v Nymburce. Tento nový provoz nám umožnil lépe naplňovat potřeby a požadavky našich obchodních partnerů.

Technologie výroby

V moderním a dynamicky se rozvíjejícím areálu firmy se nachází kompletní výrobní technologie pro tavení živočišných tuků a výrobu mouček ze živočišné tkáně, odborná laboratoř, skladovací haly, chladící haly a vozový park. Kvalita použitého vybavení dosahuje vysoké úrovně a odpovídá normám a požadavkům legislativy EU.

V neposlední řadě je pro nás důležité, aby se výsledný vysoce kvalitní produkt dostal k odběrateli včas a během přepravy neztratil na kvalitě. To je zajištěno vlastními dopravními prostředky, které jsou schváleny pro přepravu surovin živočišného původu. Jedná se o nákladní skříňové vozy a návěsové autocisterny.

Politika jakosti

  1. Základní snahou společnosti PEPITO je nabízet a realizovat svoje produkty tak, aby zákazník dostával kvalitní surovinu za spravedlivou cenu a měl vždy dostupné přesné a aktuální informace o termínu a o možnostech jejího dodání.       
  2. Snahou společnosti je uspokojovat náročné požadavky zákazníků z řad kosmetických a krmivářských řetězců na špičkovou surovinu, ve všech případech zajišťovat bezchybnou expedici, průběžně sledovat a vyhodnocovat kvalitu dodávek.    
  3. V uplatnění svých produktů chce být společnost PEPITO významným subjektem na trhu Evropské Unie nejen kvantitativně, ale také jako představitel trvalé kvalitní produkce. Proto věnuje zvýšenou pozornost udržování a zvyšování kvalifikace pracovníků, jejich periodickému prověřování, školení a výcviku.   
  4. Samozřejmostí u všech zaměstnanců je vysoká úroveň vystupování, vstřícná a efektivní komunikace se zákazníkem a dodavateli společnosti.   
  5. Součástí našeho systému jakosti jsou dodavatelé a externí spolupracovníci, od kterých vyžadujeme prokazování vysokého standardu součinnosti, služeb a jakosti výrobků.   
  6. Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců aktivní účast při plnění pracovních povinností, které vedou k dosahování cílů organizace a tím naplňování této politiky. K tomu se vedení společnosti vytváří a poskytuje plnou podporu.